هو الحق

آیین گشایش نمایشگاه و تقدیر از برگزیدگان ششمین جشنواره بین المللی پوستر خلیج فارس برگزار شد

 

پس از گذشت ده سال از آغاز دور جدید تهاجمات رسانه ای و لفظی رسانه های عرب و غرب به کشور ایران و آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس امسال هجمه های تازه ای با ادعاهای پوچ برخی از کشورهای جنوبی سواحل خلیج فارس با همراهی رسانه های غربی به جزایر سه گانه تکرار شد.

حال بیش از پیش وظیفه ی خود می دانیم تا از تاریخ، تمدن، آمنیت و تمامیت ارضی و آبی ایران عزیز تمام قد دفاع کرده و ندای صلح و ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه را با زبان بین المللی گرافیک در جهان فریاد بزنیم.