اخبار و اطلاعیه ها

فقط یک کلیک برای ایران

امضای طومار برای تثبیت نام خلیج فارس در گوگل.
شرکت گوگل که در نرم افزار گوگل مپ خود خلیج فارس را بدون ذکر نام فارس و تنها با عنوان "خلیج" نمایش داده...

امضای طومار برای تثبیت نام خلیج فارس در گوگل
شرکت گوگل که در نرم افزار گوگل مپ خود خلیج فارس را بدون ذکر نام فارس و تنها با عنوان "خلیج" نمایش داده که این اقدام سخیف با اعتراض ایرانیان روبه رو شده و کمپین هایی برای جمع آوری امضا برای تحت فشار قرار دادن گوگل به اصلاح اشتباهش راه اندازی شده که این سایت ( www.persianorarabiangulf.com ) نمونه ای از آن است.
شما با می توانید با صرف فقط چند ثانیه و ورود به این سایت و کلیک بر روی کلمه ی " Persian Gulf " قدمی محکم در راه پاسداشت تاریخ ایران عزیز بردارید.

تاریخ درج خبر: 1389/12/22 | تعداد بازدید خبر: 3207 نسخه قابل چاپ