هنرمندان

مصطفی اسداللهی

متولد 1329- تهران
فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران 1355
فارغ التحصیل دانشگاه سوریون ـ پاریس 1359 

سوابق:

عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبا ـ دانشگاه تهران

عضو وابسته پردیس بین‌المللی کیش ـ دانشگاه تهران

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

رئیس هیأت مدیره انجمن طراحان گرافیک ایران 85 ـ 1382

طراح دفاتر گرافیکی، آتیله‌ها، شرکتهای انتشاراتی و تبلیغاتی 59 ـ 1344

طراح و مدیر هنری شرکت تبلیغاتی پیشرو 57 ـ 1353

عضو هیأت داوری نخستین فستیوال برنامه‌های تلویزیونی 1374

عضو هیأت داوران جشنواره مطبوعات ـ بخش گرافیک 1376

عضو شورای برگزاری دوسالانه ششم طراحان گرافیک ایران 1378

عضو هیأت برگزاری نمایشگاه پوسترهای تجربی ایران 1380

مدیر هنری، پروژه مجموعه کتابهای تصویری خورشید ایران 76 ـ 1374

دبیر هفتمین نمایشگاه دوسالانه طراحان گرافیک ایران 1380

عضو هیأت برگزاری نمایشگاه پوسترهای تجربی تهران ـ 1382

عضو شورای انتخاب آثار هشتمین دوسالانه جهانی پوستر تهران ـ 1382

مدیر هنری فصلنامه نشان 84 ـ 1381

عضو شورای برگزاری و هیأت انتخاب آثار نهمین دوسالانه گرافیک معاصر ایران 1386

سوابق تدریس در دانشگاه‌های ایران: دانشکده هنرهای زیبا (دانشگاه تهران)، دانشکده هنرهای کاربردی (دانشگاه هنر)،

دانشکده هنر (دانشگاه الزهرا)، دانشکده هنر و معماری (دانشگاه آزاد اسلامی)، پردیس بین‌المللی کیش (دانشگاه تهران)