هنرمندان

قباد شیوا

متولد 4 بهمن ماه 1319 در همدان
طراح گرافیک/ مدیر هنری/ طراح محیطی
AGA عضو منتخب انجمن بین المللی
عضو افتخاری انجمن صنفی طراحان گرافیک

تحصیلات :

1354 فارغ التحصیل در رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

شهر نیویورک Pratt از دانشگاه .MS 1359 فارغ التحصیل در رشته طراحی ارتباطی

موزه ها :

London Design Center 1353 : کلکسیون مجموعه آثار پوستر مرکز طراحی شهر لندن

فرانسه George Popidou 1355 : انتخاب آثار در کلکسیون موزه ژرژ پمپیدو

1358 : حضور آثار در مجموعه موزه هنرهای مدرن نیویورک

1384 : موزه پوستر کشور هلند

و حضور آثار در آرشیو مجموع هداران پوستر در سطح بی نالملل

جوایز و شرکت در مسابقات :

1348 : برنده مسابقه طراحی پوستر سومین جشن هنر شیراز – تخت جمشید

1353 : برنده مسابقات مختلف طراحی پوستر فستیوا لهای هنری در ایران

1354 : برنده مسابقه طراحی آرم سندیکای گرافیس تهای تهران

1357 : مدال و دیپلم برای طراحی پوستر از بینال بی نالمللی گرافیک برنو، چکسلواکی

1358 : جایزه اول مسابقه طراحی محیطی در نیویورک

Lake Placid 1359 : برنده اول مسابقه طراحی آرم برای بخش هنری المپیک ورز شهای زمستانی نیویورک

شماره دوم 1982 و شماره سوم 1994 ، سوئیس Whos who in Graphic World ورود در کتاب

1376 : منتخب طراحی آرم برای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

1380 : پوستر منتخب برای برگزاری هفتمین دوسالانه گرافیک ایران

138٢ : دیپلم افتخار برای پوستر فلسطین در اولین دو سالان هی بین المللی پوستر جهان اسلام۱۳۵۳: همکارى با مجله Designe و مؤسسه گرافیک Pentagram لندن

۱۳۵۴: کار در مجله پارى ماچ Paris Match، پاریس

۵۹-۱۳۵۸: کار در آتلیه Milton Glazer، نیویورک

۱۳۶۰ تاکنون: تدریس در دانشکده هاى هنرى – تهران

۱۳۷۲ – ۱۳۶۴: مدیر هنرى انتشارات سروش – صدا و سیما و عضو هیأت داوران و انتخاب دوسالانه هاى