اخبار و اطلاعیه ها

پرتال جشنواره ملی پوستر خلیج فارس راه اندازی شد

پرتال دبیرخانه ی جشنواره ملی پوستر خلیج فارس راه اندازی شد.

این پایگاه به همت دبیرخانه ی این جشنواره و همکاری سایت نگارخانه ی ایرانی و با هدف پاسداشت ماهیت ایرانی و نام خلیج فارس، به صورت کاملا غیر انتفاعی راه اندازی شده است.

فراخوان

آب‌هایی که از بدو تاریخ در اقصی نقاط جهان، از شرق تا غرب، و از شمال تا جنوب، خلیج فارس نامیده می شد و در فارسی بودنش هیچ شک و شبهه ای ابراز نمی شد، امروزه درگیر تعصبات و نافهمی هایی شده است ...